-

telok : Wy tam telok nie kombinujcie i filozofa żałosnego z siebie nie róbcie

Komentarze użytkownika

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

OK, to jest chyba jednak jedna z teorii. Czy są dostępne jakieś dokumenty, które potwierdzają tę teorię, czy może się gdzieś spotkałeś z publikacjami opartymi na źródłach?

Oficjalna narracja do dziś tłumaczy Dunkierkę fanfaronadą Göringa, który miał obiecać Hitlerowi załatwienie Dunkierki przez Luftwaffe, Rudolf Heß miał ponoć zwariować, a jedynie Bitwa o Anglię, jakoś tak tłumaczona jest niejednoznacznie :)

telok
17 czerwca 2018 18:05

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

Co to jest system, to jak zasadniczo wiem. Miałem na studiach teorię systemów i nawet zdałem egzamin :)

Jakoś jednak nie lubię słów wytrychów takich jak np. system, którego przywołanie wszystko tłumaczy. Kolega Wolfram bardzo ciekawie na ten temat napisał w komentarzu.

Przed i po 1989 dosyć często zwalaliśmy wszystkie problemy i niedostatki na "komunę". Bardzo to było wygodne, bo praktycznie tłumaczyło każde niepowodzenie. Kiedyś jednak pewien kolega dosyć trzeźwo stwierdził, że są sytuacje/zdarzenia w życiu człowieka, których niestety nie da się zwalić na komunę, a szkoda :)

telok
17 czerwca 2018 17:55

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

Tak nieśmiało chciałem zauważyć, że kariera Hitlera zaczęła się w piwiarniach Monachium, a to Bawaria czyli land katolicki, zresztą do końca I Wojny królestwo.

telok
16 czerwca 2018 17:46

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

Mietek, a potrafisz racjonalnie wytłumaczyć wstrzymanie ofensywy pod Dunkierką i sens lotniczego ataku na Anglię?

telok
16 czerwca 2018 16:09

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

Moim zdaniem, analiza Nanizmu musi być prowadzona w oparciu o wiedzę o Volkiźmie, a chrześcijaństwo nic tu do rzeczy nie ma.

telok
16 czerwca 2018 16:03

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

Może jednak dajmy sobie spokój z cytatami z Pisma, bo zachwilę sprowadzimy dyskusję o fenomenie Hitlera do dyskusji teologicznej.

telok
16 czerwca 2018 15:27

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

"Ten upadek trwał przecież setki lat,"

Takie stwierdzenie sugeruje, że był kiedyś jakiś tzw. złoty okres, kidy wszystko było OK i od tego momentu zaczął się upadek. Czy Pan może wskazać taki okres złoty, od którego możemy zacząć śledzić ten upadek?

telok
16 czerwca 2018 13:48

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

" Właśnie IIWŚ, ale Pierwsza także, świadczą dobitnie o upadku chrześcijaństwa w Europie."

Chyba jednak nie tak prosto należy te wojny tłumaczyć. Wojny są wpisane w historię ludzkości i w chrześcijańskiej Europie nie były niczym nadzwyczajnym. Kilka osób na łamach SN stara się tłumaczyć upadek Europy Soborem Watykańskim II, a przecież obie wojny były nieco wcześniej. Oczywiście wszystko można wytłumaczyć obecnością szatana, ale to jest chyba trochę tak, jak wprowadzanie do nierozwiązywalnego pozornie równania niezdefiniowanego parametru "x".

telok
16 czerwca 2018 13:05

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

By jednak nie potępiać tak całkiem oficerów II RP to warto wspomnieć o głosach rozsądku:

"[...] W 1938 roku major dyplomowany artylerii Jan Milewski ogłosił w Przeglądzie
Artyleryjskim cykl artykułów pod tytułem „Bezbronność artylerii w walce z czołgami",
w którym, na podstawie żmudnych obliczeń szybkości bojowej czołgów,
szybkostrzelności naszych dział różnego kalibru, szybkości lotu pocisku,
prawdopodobieństwa trafienia i innych jeszcze danych, jak na przykład regulaminy
niemieckie, oraz powołując się na bogatą w tej dziedzinie literaturę zagraniczną,
zwłaszcza niemiecką, udowodnił, że artyleria polska zostanie nieomal bezkarnie
zniszczona przez czołgi niemieckie i wysunął postulat, że każda bateria artylerii polskiej, ...

telok
16 czerwca 2018 11:08

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

Oczywiście trudno się z Panią nie zgodzić. W wojsku chyba od zawsze wiadomo, że bitwy czy wojny nie wygrywa sprzęt, jaki by nie był wyrafinowany, ale połączenie ducha bojowego armii (esprit de corps) z wyposażeniem. To można ekstrapolować na społeczeństwa, narody itd.

telok
16 czerwca 2018 10:53

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

Mnie osobiście zadziwiało bardzo sprawne opracowywanie przez OKW planów kolejnych kampanii, zwłaszcza gdy porównamy to z opracowywaniem Planu Schlieffena. Przy planach np. Fall Gelb czy Barbarossa. Te plany skupiały się na zagadnieniach strategicznych, dosyć ogólnych operacyjnych, a i tak zagadnienia operacyjne i taktyczne pozostawiano w gesty dowodców odpowiednich szczebli dowodzenia.

Jeśli wrócimy na moment do mojej poprzedniej notki "Eugeniusz Januła: Polscy i niemieccy dowódcy w kampanii wrześniowej 1939 r.[...]", to widać przepaść w kwalifikacjach oficerów Niemieckich i Polskich. O ile potencjały gospodarcze II RP i III Rzeszy były jakie były, tu by można wiele pisać, ale zmniejszenie tej różn ...

telok
16 czerwca 2018 10:39

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

Odnośnie Montgomerego to mam nieco inne zdanie. Miał na widelcu Rommla i dal mu uciec. Spieprzył kompletnie desant w Normandii przez dekowanie się i brak szybkiego ataku np. na Caen. Już o jego poronionym dziecku Market Garden nie wspominam.

telok
15 czerwca 2018 23:23

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

Nieco mnie widać poniosła licentia poetica, przy określeniu "pruski profesjonalizm armii". Chodziło mi nie o tępą pruską dyscyplinę, ale o nacisk na profesjonalne przygotowanie kadry dowódczej. To był model wypracowany chyba jednak przez pruskich oficerów dla małej Reichswehry, gdzie szkolono armię kadrową. Innymi slowy, każdy żołnierz funkcyjny był szkolony do objęcia wyższego stanowiska i to się doskonale sprawdziło przy rozwinięciu armii ze skadrowanej do masowej. 

Oczywiście z resztą komentarza się zgadzam. To akurat Wehrmacht jako pierwszy odkrył czym jest inicjatywa dowódcy na szczeblu operacyjnym i taktycznym.

telok
15 czerwca 2018 23:18

@Dzieje górnictwa i hutnictwa - fragment (15 czerwca 2018 07:57)

Ciekawe, że np. za Otto von Bismarcka Prusacy nieco zmienili pogląd. Pojawił się Volkizm gdzie chodzi o krew i język, bo  geny to pojęcie XX w.

Nowe czasy i nowe idee :) 

telok
15 czerwca 2018 22:57

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

Tak dla uzupełnienia, to np. nasza polska tradycja państwowa nigdy nie mogła wyewoulować do Volkizmu, bo I RP była państwem klasowym, ale wielonarodowym. Tu znaczenia nie miało, czy szlachcic jako obywatel, był Polakiem, Litwinem czy też Rusinem. Taki szlachcic miał swoje prawa przynależne mu jako przedstawicelowi szlachty, a nie narodowości czy religii. Przecież i Tatarzy wyznajacy Islam mieli rody szlacheckie z takimi samymi prawami jak inni. Ruch Narodowy Dmowskiego był czymś sztycznym i zresztą jego kontynuatorzy dalej takimi są. Volkizm to nie jest polska tradycja.

telok
15 czerwca 2018 22:26

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

Moim zdaniem Hitler, czy też otoczenie Hitlera doskonale rozpoznało społeczeństwo niemieckie. Tu muszę wspomnieć o Volkizmie. Ta idea była obecna w społeczeństwie niemieckim od XIX wieku w dużym natężeniu. Teraz o I Wojnie dwa słowa. Niemcy były wtedy państwem klasowym, czyli była arystokracja z cesarzem na czele i to był trzon elit politycznych i armii. Była też bardzo silna socjaldemokracja i inne ruchy kontestujące ten system.

Hitlerowi udało się dzięki narodowemu-socjalizmowi połączyć (w różny sposób, ze wskazaniem na brutalność) Volkizm z socjalizmem. Tą metodą zlikwidował problem społeczeństwa klasowego, zachowując np. junkrów pruskich, czy pruski profesjonalizm armii, a jednocześnie zmieniając np. warunki pracy robotników na lepsze.

telok
15 czerwca 2018 22:14

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

Moim zdaniem, nie ma jakiegoś tzw. Systemu, który to wszystkim zarządza (taką teorię w uproszczeniu prezentuje Pan Osiejuk). Są natomiast potężne grupy interesów które ścierają się na podobieństwo płyt kontynentalnych. Przy odpowiedniej konfiguracji tych sił nacisku wyrastają góry, a przy innych mamy trzęsienia ziemi.

telok
15 czerwca 2018 20:51

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

Jeśli chodzi o pierwszą część komentarza to oczywiście pełna zgoda. Napisałem zresztą w komentarzu do Pani: "[...] czyli Hitlera z zapleczem, armii i społeczeństwa, które w swojej masie stało murem za Hitlerem przynajmniej do 1941 roku."

Osobiście to nawet się Niemcom nie dziwię w tym zachwycie, do 1939 roku, czyli do wojny. Mamy przecież od 1933 do 1939 ciągły wzrost gospodarczy (tu warto pamiętać o Wielkim Kryzysie), spadek bezrobocia. Projekty społeczne np. Kraft durch Freude. To musiało działać plus bardzo sprawna propaganda Goebbegelsa, który jak ognia unikał łopatologii wzorem z Sowpedii. Co innego to okres od 1939 czyli wojny. Traktowanie robotników przymusowych przez tzw. zwyczajnych Niemców, czy postępowanie mniejszości niemieckiej ...

telok
15 czerwca 2018 20:41

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

@ All

Tak dla przypomnienia, kalendarium działań Hitlera w polityce zagranicznej - źródło

"1933

30.01:

  • Adolf Hitler zostaje mianowany przez Paula von Hindenburga na kanclerza Niemiec.

01.02:

  • Berlin: Hitler jako nowy kanclerz wygłasza ,,Orędzie do obywateli niemieckich".

27.02:

  • Berlin: Pożar Reichstagu.

28.02:

  • Prezydent Niemiec Hindenburg wydaje dekret ,,O ochronie narodu i państwa"; uzyskanie przez Hitlera nadzwyczajnych pełnomocnictw.

22.06-05.07:

  • W Niemczech zostają rozwiązane wszystkie partie polityczne (prócz NSDAP).

14.10:

  • Niemcy występują z Ligi Narodów.

12.11:

  • Niemcy: Naziści uzyskują 92% poparcia w wyborach do Reichstagu.

1934

30.06:

  • Niemcy:,,noc dł ...
telok
15 czerwca 2018 19:32

@Adolf Hitler – samorodny talent, czy golem co się zepsuł? (8 czerwca 2018 18:23)

"Projekt "zła totalnego" był na pewno. " No, ale czyj to był projekt? Obawiam się, że przy operowaniu "projektami" i metafizyką, paradoksalnie zdejmujemy odpowiedzialność za okropności III Rzeszy z jej twórców, czyli Hitlera z zapleczem, armii i społeczeństwa, które w swojej masie stało murem za Hitlerem przynajmniej do 1941 roku.

telok
15 czerwca 2018 19:06

Strona 1 na 67.    Następna